ZENITH

pracovní a osobnostní diagnostika pro končící sportovce

Hloubková pracovní a osobnostní diagnostika sportovce

Profesionální pracovní a osobnostní diagnostika online za účelem zjištění nejvýraznějších pracovních předpokladů pro kariérní plánování a vzdělávání pro práci či podnikání. Analýza na 14-ti stránkách reportu.

Konzultace k výsledkům

Konzultace k výsledkům diagnostiky v reportu, analýza předpokladů pro druhy prací nebo podnikání, kariérní plán, harmonogram, motivace sportovce, u podnikatelů pomoc s koncepcí podnikatelského plánu a rozpočtu. Rozbor osobnostních dispozic, techniky odstranění psychických bloků a strachů z nových začátků, zapojení sociálního okolí.

Pomoc se startem nové kariéry

Pomoc sportovci se startem nové práce nebo podnikání, navázání kontaktů, pracovně právní servis, podpůrný pracovní i psychologický koučink po startu.

PRAGUE - DRESDEN - MADRID - CAPE TOWN - ZÜRICH